Cenník

Pre zobrazenie jednotlivých cien si prosím zvolte v menu Cennik danú chatu.

PODMIENKY

Za ubytovanie je nutné vopred zložiť zálohu vo výške 30 percent z celkovej sumy.
Záloha sa zasiela na bankový účet. Zostávajúca čiastka sa uhrádza po Vašom príchode.

Príchod na pobyt je od 14 hodiny v deň ubytovania.
Odchod z pobytu je do 10 hodiny.

číslo účtu: 262 971 5627 / 1100
IBAN: 9611000000002629715627
SWIFT: TATSKBX

Záloha sa nevracia v prípade nedostavenia sa na pobyt, prípadne ak storno ubytovania nebude oznámené minimálne 6 týždňov pred Vašim pobytom.